Может ли тест на отцовство проводится без образцов ДНК матери?